Kancelaria Notarialna Piotr Sych
Notariusz w Ślesinie
(w powiecie konińskim)

ulica Żwirki i Wigury nr 16
62-561 Ślesin

tel./fax: 63 270 44 22
tel. kom.: 600 935 155

e-mail: sekretariat@notariuszsych.pl
Dla poufnej korespondencji
prosimy użyć naszego
klucza szyfrującego GPG


Godziny otwarcia Kancelarii:
poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00


Opłaty

Stosownie do treści art. 5Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2008 roku Numer 189, pozycja 1158)Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.
Wynagrodzenie to nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237/

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Oprócz wynagrodzenia notariusz pobiera również podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - jako płatnik tych podatków oraz opłaty sądowe za wnioskowane wpisy w księgach wieczystych.

Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649, z późniejszymi zmianami/

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku Nr 93, poz. 768, z późniejszymi zmianami/

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 90, poz. 594, z późniejszymi zmianami/

© 2019. Kancelaria Notarialna Piotr Sych
Wszelkie prawa zastrzezone.